ENG ESP
Escola de Pilots
Telèfon 972234126 972 23 41 26
 
Curs de vol nocturn Aerbrava

Curs de vol nocturn

 

L’objectiu del curs de vol nocturn és adquirir els coneixements i la perícia de vol necessaris per pilotar de forma segura avions durant la nit.

Aquest curs és interessant pels Pilots Privats que desitgin poder volar de nit, i també als Pilots que vulguin obtenir l’habilitació de vol per instruments IR(A) o la Llicència de Pilot Comercial CPL(A) per treballar professionalment com a Pilots d’avió. En els dos casos, cal haver obtingut prèviament el vol nocturn, per poder fer els cursos.

Es pot començar en qualsevol moment i adaptar a la disponibilitat horària de l’alumne. Té una part teòrica i una altra de pràctica:

 

Part teòrica

La formació que s’imparteix durant el curs cobreix el programa oficial, oferint la possibilitat d’assistir a classes individualitzades. El temari està dividit en cinc assignatures: Reglamentació aèria, Coneixement general de l’aeronau, Factors humans, Meteorologia i Navegació.
En total són vuit hores on es repassen i s’amplien els coneixements d’aquestes assignatures.

Part pràctica

S’han de realitzar un mínim de cinc sessions de vol d’una durada mínima d’una hora cada sessió.

Requisits per fer el curs

S’ha de tenir una Llicència de Pilot Privat d’avió PPL(A) amb una habilitació de monomotor SEP(land).

Cal estar en possessió d’un certificat mèdic aeronàutic de classe 1 o de classe 2 en vigor, si és de classe 2, ha d’incloure la visió de colors segura. Aquest certificat s’obté a través d’un centre mèdic autoritzat. A Girona hi ha el centre Servi-tràfic http://www.servitrafic.com/

Aerbrava en el facebook Aerbrava en el twitter Aerbrava instagram Aerbrava en el youtube Aerbrava tumblr Aerbrava flikr Aerbrava pinterest

¡html Vàlid! ¡CSS Vàlid!