ENG ESP
Escola de Pilots
Telèfon 972234126 972 23 41 26
 
Curs Habilitació de vol bàsic per bàsic Aerbrava

Curs de vol bàsic per instruments (BIR)

 

El curs per a l'obtenció de l'habilitació de vol bàsic per instruments BIR, està dirigit a Pilots amb la Llicència de Pilot Privat sense experiència aeronàutica prèvia en vol per instruments i que desitgin obtenir una habilitació que els permeti volar en IFR fins a una altura de decisió de 200 peus, amb una base de núvols de mínim 600 peus i una visibilitat mínima de 1500 metres.

L'habilitació BIR està enfocada pels Pilots que no tenen aspiracions professionals, ja que no és vàlida per volar professionalment. Tampoc és vàlida fora de l'àmbit europeu EASA. Per no patir aquestes restriccions, recomanen l' habilitació de vol per instruments IR(A) reconeguda mundialment i sense restriccions en Llicències de vol superiors al PPL(A).

La BIR estarà restringida a ser utilitzada només de dia, a no ser que es disposi, prèviament abans de començar el curs, de l'habilitació de vol nocturn.

Aquest curs té una part teòrica i una altra de pràctica.

 

Part teòrica

Aquest curs es pot iniciar en qualsevol moment i adaptar a la disponibilitat horària de l’alumne.
La formació que s’imparteix durant el curs cobreix el programa oficial, oferint la possibilitat d’assistir a classes individualitzades. El temari està dividit en set assignatures: Reglamentació aèria, Coneixement general de l’aeronau, Performance i planificació de vol, Factors humans, Meteorologia, Navegació i Comunicacions.
També hi ha l’opció de realitzar la part teòrica en un curs de teoria de l'habilitació de vol bàsic per instruments a distància BIR online.

Part pràctica

Al ser un curs per competències, no hi ha un mínim d'hores de vol a realitzar. De totes formes, degut a la complexitat de les operacions, el més normal és completar-lo amb una formació en vol d'entre 30 i 60 hores de vol.

Requisits per fer el curs

Es recomana tenir una certa base d'anglès, ja que tant el material d'estudi com els exàmens oficials són en anglès.

Els menors de 18 anys necessiten una autorització per poder realitzar el curs oficialment.

Cal estar com a mínim en possessió d’una Llicència de Pilot Privat d’avió PPL(A) amb habilitació SEP(land) i d’un certificat mèdic aeronàutic de classe 1 o de classe 2 ampliat en vigor. Aquest certificat s’obté a través d’un centre mèdic autoritzat. A Girona hi ha el centre Servi-tràfic http://www.servitrafic.com/

Aerbrava en el facebook Aerbrava en el twitter Aerbrava instagram
No utilitzem cookies, no recaptem ni cedim dades de caràcter personal dels usuaris. Click AQUÍ, per a més informació sobre la Política de Cookies.

¡html Vàlid! ¡CSS Vàlid!