ENG ESP
Escola de Pilots
Telèfon 972234126 972 23 41 26
 
Aerbrava - Renovació IR(A)

Renovació de l’habilitació de vol per instruments IR(A)

 

Les habilitacions de vol per instruments IR(A), són vàlides durant 12 mesos, des de la data d’emissió o de la data d’expiració si ha estat revalidada dins del període de validesa.

 

Habilitació en vigor

Per revalidar l’habilitació de vol per instruments IR(A), mentre l’habilitació no hagi caducat, s’ha de realitzar una verificació de competència amb un examinador, dintre dels tres mesos anteriors a la data d’expiració de l’habilitació, així la propera data d’expiració serà de 12 mesos després de la data de caducitat.
La durada mínima del vol és d’una hora. La verificació es pot fer conjuntament per renovar una habilitació de classe o tipus, en aquest cas la durada mínima del vol de verificació és de 1:45.
Sempre que la Llicència hagi estat emesa per AESA, l’examinador pot signar i renovar l’habilitació per un any més sense necessitat de cap més tràmit. Si la Llicència ha estat emesa per una altra autoritat, dependrà del que disposi aquesta autoritat, els possibles tràmits posteriors.
Si la verificació es realitza abans dels tres mesos de que l’habilitació caduqui, s’avança la propera data d’expiració, serà 12 mesos després de la data en que es fa la verificació. En aquest cas l’examinador no pot signar la renovació a la Llicència i s’ha de tramitar amb AESA.

Habilitació caducada menys de 3 mesos

Per renovar l’habilitació de vol per instruments IR(A) caducada de menys de tres mesos s’ha de realitzar una verificació de competència amb un examinador, en aquest cas l’examinador no pot signar la renovació directament a la Llicència i s’ha de sol·licitar a l’administració corresponent.

Caducada més de 3 mesos i menys de 12 mesos

Per renovar l’habilitació de vol per instruments IR(A) caducada de més de tres mesos, però menys de 12 mesos, s’ha de realitzar un curs de refresc que consta com a mínim d’una sessió de vol de com a mínim una hora de vol de durada.
Un cop completat el curs s’ha de realitzar una verificació de competència amb un examinador, la durada mínima del vol és d’una hora. En aquest cas l’examinador no pot signar la renovació directament a la Llicència i s’ha de sol·licitar a l’administració corresponent.

Caducada més de 1 any i menys de 7 anys

Per renovar l’habilitació de vol per instruments IR(A) caducada de més d’un any, però menys de set anys, s’ha de realitzar un curs de refresc que consta com a mínim de tres sessions de vol de com a mínim una hora de vol cadascuna.
Un cop completat el curs s’ha de realitzar una verificació de competència amb un examinador, la durada mínima del vol és d’una hora. En aquest cas l’examinador no pot signar la renovació directament a la Llicència i s’ha de sol·licitar a l’administració corresponent.

Caducada més de 7 anys

Quan l’habilitació de vol per instruments IR(A) porta caducada més de set anys, per renovar-la s’ha de fer un curs de reobtenció de l’habilitació, que consta com a mínim de 150 hores de classe teòrica i de 50 hores de vol.
Un cop completat el curs s’ha de realitzar una verificació de competència amb un examinador, la durada mínima del vol és d’una hora. En aquest cas l’examinador no pot signar la renovació directament a la Llicència i s’ha de sol·licitar a l’administració corresponent.

Aerbrava en el facebook Aerbrava en el twitter Aerbrava instagram
No utilitzem cookies, no recaptem ni cedim dades de caràcter personal dels usuaris. Click AQUÍ, per a més informació sobre la Política de Cookies.

¡html Vàlid! ¡CSS Vàlid!