Aerbrava en el facebook Aerbrava en el twitter Aerbrava Google+ Aerbrava instagram Aerbrava en el youtube Aerbrava tumblr Aerbrava flikr Aerbrava pinterest
Aerbrava in English aerbrava en Espa�ol
Escola de Pilots
Telèfon 972234126 972 23 41 26
 
Aerbrava in English Aerbrava en Español
drons

Curs oficial de radiofonista per Pilot de drons a distància

 

El curs de radiotelefonista per Pilots de RPA que fa Aerbrava és el necessari per complir amb l’article 33.1 lletra e), del Real Decreto 1036/2017 de 15 de Desembre http://boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15721.pdf, necessari per vols dins d’espai aeri controlat.

Aquest curs està autoritzat per la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Actualment, som l’única escola (ATO) de la Província de Girona autoritzada per fer aquests cursos.

Per complir amb els requisits, el curs de radiotelefonia per pilot de UAV està dividit en dues parts, la teòrica i la pràctica. Després de cada part hi ha un examen d’aptitud.

 

Teoria del curs de radiofonia

El curs teòric de radiotelefonia per Pilots de drons a distància, combina l’aprenentatge a distància i el treball presencial a l’aula. Per això està dividit en dues fases:

-La primera, és la formació a distància mitjançant l’accés a l’aplicació web. Està composada pels 5 temes oficials, dividits en vàries lliçons i nivells d’aprenentatge. La durada aproximada és de 3 dies.

El preu d’aquesta primera fase és de 152,00€. Inclou la formació online, consultes i la llicència d’accés a l’aplicació informàtica per un mes.

-La segona, consta de classes presencials a les nostres instal·lacions de Salt, on es repassa el que s'ha vist en la fase de formació online, es revisen dubtes i es prepara per l’examen final oficial, que es fa un cop acabades les classes.

El preu d’aquesta segona fase és de 104,00€. Inclou la formació presencial i l’examen final.

El curs es pot començar quan es vulgui, en qualsevol moment.

Es pot fer la inscripció emplenant el formulari corresponent.

Formació pràctica radifonista

Les pràctiques del curs de radiotelefonista per Pilot d’aeronaus pilotades per control remot sempre són presencials.

En aquesta part es practiquen les tècniques de comunicacions apreses en la part teòrica.

Al acabar l’entrenament es realitza un examen pràctic en que s’ha de demostrar la capacitat d’aplicar correctament les tècniques de micròfon, transmissió i col·lació de missatges.

Les pràctiques de radiofonia també es realitzen en les nostres instal·lacions de Salt.

El preu total de les pràctiques de radiofonista és de 156,00€. Inclou la formació pràctica i l’examen pràctic final.

Aerbrava en el facebook Aerbrava en el twitter Aerbrava Google+ Aerbrava instagram Aerbrava en el youtube Aerbrava tumblr Aerbrava flikr Aerbrava pinterest

¡html Vàlid! ¡CSS Vàlid!