ENG ESP
Escola de Pilots
Telèfon 972234126 972 23 41 26
 
Curs de Pilot de Transports de Línia Aèria ATPL

Curs de Pilot de Transports de Línia Aèria ATPL(A)

 

El curs modular de Pilot de Transports de Línia Aèria d’avió és un curs teòric amb el qual es convaliden la part teòrica dels cursos de Pilot Comercial d’avió CPL(A) i de l’habilitació de vol per instruments IR(A).

En la carrera de pilot, el nivell d’estudis és comparable a qualsevol altra carrera, però amb una durada una mica inferior que la majoria d’elles.

Aquest curs es pot iniciar en qualsevol moment i adaptar-se a la disponibilitat de l’alumne, ja sigui de forma presencial o a distància.

 

Contingut del curs presencial

Aquest curs consta només de teoria. La formació que s’imparteix durant el curs cobreix el programa oficial, oferint la possibilitat d’assistir a classes individualitzades. El temari està dividit en nou assignatures: Reglamentació aèria, Coneixement general de l’aeronau, Performance i planificació de vol, Factors humans, Meteorologia, Navegació, Procediments operacionals, Principis de vol i Comunicacions. Hi ha catorze exàmens finals degut a què algunes assignatures estan dividides en vàries parts.

S’amplien i perfeccionen els coneixements previs adquirits en la formació del Pilot Privat d’avió.

Requisits

L’aspirant ha de ser titular, almenys, d’una Llicència de Pilot Privat d’avió PPL (A).

S’ha de realitzar una prova d’accés per tal d’acreditar un nivell de coneixements teòrics suficients per comprendre adequadament els continguts de la formació a rebre.

Aerbrava en el facebook Aerbrava en el twitter Aerbrava instagram
No utilitzem cookies, no recaptem ni cedim dades de caràcter personal dels usuaris. Click AQUÍ, per a més informació sobre la Política de Cookies.

¡html Vàlid! ¡CSS Vàlid!