ENG ESP
Escola de Pilots
Telèfon 972234126 972 23 41 26
 
Aerbrava - Renovació SEP(land)

Renovació de l’habilitació de monomotor SEP(land)

 

Les habilitacions de classe d’avions monomotors d’un sol pilot SEP(land), són vàlides durant dos anys, des de la data d’emissió o de la data d’expiració si ha estat revalidada dins del període de validesa.

 

Habilitació en vigor

Per revalidar l’habilitació de monomotor SEP(land), mentre l’habilitació no hagi caducat, hi ha dos opcions:
1- Realitzar una verificació de competència amb un examinador, dintre dels tres mesos anteriors a la data d’expiració de l’habilitació, així la propera data d’expiració serà de dos anys després de la data de caducitat.
La durada mínima del vol és d’una hora. La verificació es pot fer conjuntament per renovar una habilitació de vol per instruments IR(A), en aquest cas la durada mínima del vol de verificació és de 1:45.
Sempre que la Llicència hagi estat emesa per AESA, l’examinador pot signar i renovar l’habilitació per dos anys més sense necessitat de cap més tràmit. Si la Llicència ha estat emesa per una altra autoritat, dependrà del que disposi aquesta autoritat, els possibles tràmits posteriors.
Si la verificació es realitza abans dels tres mesos de que l’habilitació caduqui, s’avança la propera data d’expiració, serà dos anys després de la data en que es fa la verificació. En aquest cas l’examinador no pot signar la renovació a la Llicència i s’ha de tramitar amb AESA.

2- Dins dels 12 mesos precedents a l’expiració de l’habilitació s’han de completar 12 hores de vol en la classe SEP (land), que incloguin 6 hores com a pilot al comandament, 12 enlairaments i 12 aterratges, i un entrenament en vol d’almenys una hora de durada amb un FI (A) o un CRI (A). Aquest vol pot ser reemplaçat per qualsevol altra verificació de competència o prova de perícia en vol de qualsevol habilitació de classe o tipus.

Habilitació caducada menys de 3 mesos

Per renovar l’habilitació de monomotor SEP(land) caducada de menys de tres mesos s’ha de realitzar una verificació de competència amb un examinador, en aquest cas l’examinador no pot signar la renovació directament a la Llicència i s’ha de sol·licitar a l’administració corresponent.

Caducada més de 3 mesos i menys de 12 mesos

Per renovar l’habilitació de monomotor SEP(land) caducada de més de tres mesos, però menys de 12 mesos, s’ha de realitzar un curs de refresc que consta com a mínim de dues sessions de vol de com a mínim una hora de vol cadascuna.
Un cop completat el curs s’ha de realitzar una verificació de competència amb un examinador, la durada mínima del vol és d’una hora. En aquest cas l’examinador no pot signar la renovació directament a la Llicència i s’ha de sol·licitar a l’administració corresponent.

Caducada més de 1 any i menys de 3 anys

Per renovar l’habilitació de monomotor SEP(land) caducada de més d’un any, però menys de tres anys, s’ha de realitzar un curs de refresc que consta com a mínim de tres sessions de vol de com a mínim una hora de vol cadascuna.
Un cop completat el curs s’ha de realitzar una verificació de competència amb un examinador, la durada mínima del vol és d’una hora. En aquest cas l’examinador no pot signar la renovació directament a la Llicència i s’ha de sol·licitar a l’administració corresponent.

Caducada més de 3 anys

Quan l’habilitació de monomotor SEP(land) porta caducada més de tres anys, per renovar-la s’ha de fer un curs de reobtenció de l’habilitació, que consta com a mínim de set hores de classe teòrica i de cinc sessions de vol de com a mínim una hora de vol cadascuna.
Un cop completat el curs s’ha de realitzar una verificació de competència amb un examinador, la durada mínima del vol és d’una hora. En aquest cas l’examinador no pot signar la renovació directament a la Llicència i s’ha de sol·licitar a l’administració corresponent.

Aerbrava en el facebook Aerbrava en el twitter Aerbrava instagram
No utilitzem cookies, no recaptem ni cedim dades de caràcter personal dels usuaris. Click AQUÍ, per a més informació sobre la Política de Cookies.

¡html Vàlid! ¡CSS Vàlid!