ENG ESP
Escola de Pilots
Telèfon 972234126 972 23 41 26
 
Cursos modulars de Pilot d’avió Aerbrava

Cursos de Pilot d’avió modulars

 

La formació de Pilot sempre comença per obtenir la Llicència de Pilot Privat d’avió (PPL), acabant-se amb aquesta Llicència si el que es desitja és pilotar de forma amateur no professional. Es poden anar ampliant les atribucions d’aquesta Llicència ja sigui per ús propi o per arribar a tenir els requisits per ser Pilot Professional d’avions.
Per treballar professionalment com a Pilot d’avió s’ha d’acabar obtenint la Llicència de Pilot Comercial (CPL). Pel camí, fins a obtenir la Llicència de Pilot Comercial (CPL), s'han de fer una sèrie de mòduls o cursos, depenent de les habilitacions que es vulguin obtenir finalment.
Si es realitzen tots els mòduls, s'obté la titulació necessària per poder treballar com a Pilot de Línia Aèria que comprèn tots els cursos.
Hi ha la possibilitat de fer diferents combinacions, es poden fer els cursos seguits o per separat, com per exemple obtenir la Llicència de Pilot Privat (PPL) amb l'habilitació de multimotor (MEP), o la de vol per instruments (IR), o les dues.

 

Pilot Privat d’avió PPL

Amb aquest curs s’obté la Llicència de Pilot Privat, té una part teòrica i una altra de pràctiques de vol. És el primer contacte amb l’aviació.
Un cop acabat el curs de Pilot Privat (PPL) i obtinguda la Llicència, ja es pot començar el curs teòric de Pilot de Transport de Línia Aèria (ATPL).

Teoria ATPL

Un cop obtinguda la Llicència de Pilot Privat (PPL), es pot començar el curs teòric de Pilot de Transport de Línia Aèria (ATPL), aquest curs es pot fer presencial, amb assistència a classe obligatòria, o a distància, online, de forma semiprensecial i més econòmica.

Vol nocturn

Mentre s'estudia el curs de Pilot de Transport de Línia Aèria (ATPL), es pot fer un curs de vol nocturn, imprescindible per poder volar de nit.

Hores de vol

Mentre s'estudia el curs de Pilot de Transport de Línia Aèria (ATPL), es poden anar fent hores de vol per agafar l'experiència necessària que permetrà començar els següents cursos de vol, i així acumular l’experiència de vol necessària per obtenir la Llicència de Pilot Comercial.

Esquema cursos modulars

Habilitació de vol per instruments IR

Un cop aprovats els exàmens finals del curs teòric de Pilot de Transport de Línia Aèria (ATPL) i completades les hores d’adquisició d’experiència, es pot continuar amb el curs per obtenir l’habilitació de vol per instruments (IR), que permet pilotar l’avió únicament amb la referència dels instruments de vol, és a dir sense visibilitat exterior.

Habilitació d’avións multimotors MEP

Seguidament, després del curs de l’habilitació de vol per instruments (IR) es pot completar el curs per l’obtenció de l’habilitació d’avió multimotor (MEP) per poder pilotar avions de més d'un motor.

Pilot Comercial CPL

La formació d’un Pilot d’avió professional s’acaba al completar el curs de Pilot Comercial d’avió. La Llicència de Pilot Comercial d’avió CPL(A) ja permet treballar com a Pilot.

Frozen ATPL

Per últim, un cop acabat el curs de Pilot Comercial (CPL), s'obté el que es coneix com a "FROZEN ATPL", que comprèn la Llicència de Pilot Comercial (CPL) amb les habilitacions de vol per instruments (IR) i de multimotor (ME), amb el certificat de teòriques del Pilot de Transport de Línia Aèria.

Aerbrava en el facebook Aerbrava en el twitter Aerbrava instagram
No utilitzem cookies, no recaptem ni cedim dades de caràcter personal dels usuaris. Click AQUÍ, per a més informació sobre la Política de Cookies.

¡html Vàlid! ¡CSS Vàlid!