ENG ESP
Escola de Pilots
Telèfon 972234126 972 23 41 26
 
drons

Curs de Pilot de drons presencial

 

El curs de Pilot de RPA que fa Aerbrava és el necessari per complir amb la llei 18/2014 de 15 d’octubre http://www.boe.es/ boe/ dias/ 2014/ 10/ 17/ pdfs/ BOE-A-2014-10517.pdf, en concret el curs avançat, ja que no hi ha gaire diferència pel que fa al bàsic. En cas de desitjar el curs bàsic, també es pot fer de forma individualitzada, tots dos cursos permeten pilotar drons de fins a 25 quilos.

Aquest curs està autoritzat per la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Actualment, som l’única escola (ATO) de la Província de Girona autoritzada per fer aquests cursos.

Per complir amb els requisits, el curs de pilot de UAV està dividit en tres parts, la teòrica, la formació pràctica i les pràctiques de vol. Després de cada part hi ha un examen d'aptitud.

És recomanable tenir un certificat mèdic com a mínim de LAPL abans de començar el curs, però no és obligatori. Aquest certificat s’obté a través d’un centre mèdic autoritzat. A Girona hi ha el centre Servi-tràfic http://www.servitrafic.com/


 

Teoria del curs de Pilot de RPA

Per la part teòrica del curs de pilot de drons, oferim varies possibilitats:

- Classes en grup de dilluns a divendres als matins de 10:00 a 14:00*, el preu és de 830,60€, amb material i examen inclosos.

- Classes en grup de dilluns a divendres a les tardes de 15:00 a 19:00*, el preu és de 830,60€, amb material i examen inclosos.

- Classes individuals en horari personalitzat i a convenir, el preu és de 1.565,60€, amb material i examen inclosos.

*Els horaris són orientatius, ens adaptem a les necessitats del grup i es poden modificar si als interessats els va millor un altre horari. Els cursos en grup es realitzen amb un mínim de 4 alumnes.

- En cas que es desitgi fer el curs bàsic, degut a la poca demanda que hi ha, només es podrà fer en classes individuals en horari personalitzat i a convenir, el preu és de 1.384,60€, amb material i examen inclosos.

Les classes teòriques les fem a les nostres instal·lacions de Salt.

Formació pràctica Pilot de drons

Les pràctiques del curs de Pilot d’aeronaus pilotades per control remot, tenen dues fases diferenciades:

- La primera fase és la teòrico - pràctica que consta de dues sessions de treball a classe en el mateix horari que la teoria. Al finalitzar la fase es realitza el corresponent examen escrit.

- La segona fase la composen les pràctiques de vol, que es fan en tres sessions a concretar amb l’interessat. Un cop finalitzada s’ha de superar la prova de vol.

Totes les pràctiques requerides per la normativa estan incloses en el curs. El programa de pràctiques d’aquest curs ja està adaptat a la nova resolució de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del 10 de juliol de 2015.

I les pràctiques es realitzen al camp de vol de Siurana.

El preu total de totes les pràctiques de vol és de 400,00€ més 150,00€ per l'examen final de les maniobres de vol.

Aerbrava en el facebook Aerbrava en el twitter Aerbrava instagram Aerbrava en el youtube Aerbrava tumblr Aerbrava flikr Aerbrava pinterest

¡html Vàlid! ¡CSS Vàlid!