ENG ESP
Escola de Pilots
Telèfon 972234126 972 23 41 26
 
drons

Curs de Pilot de drons a distància

 

El curs de Pilot de RPA que fa Aerbrava és el necessari per complir amb la llei 18/2014 de 15 d’octubre http://www.boe.es/ boe/ dias/ 2014/ 10/ 17/ pdfs/ BOE-A-2014-10517.pdf, en concret el curs avançat, ja que no hi ha gaire diferència pel que fa al bàsic. En cas de desitjar el curs bàsic, només es pot fer de forma presencial individualitzada, tots dos cursos permeten pilotar drons de fins a 25 quilos.

Aquest curs està autoritzat per la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Actualment, som l’única escola (ATO) de la Província de Girona autoritzada per fer aquests cursos.

Per complir amb els requisits, el curs de pilot de UAV està dividit en tres parts, la teòrica, la formació pràctica i les pràctiques de vol. Després de cada part hi ha un examen d’aptitud.

És recomanable tenir un certificat mèdic com a mínim de LAPL abans de començar el curs, però no és obligatori. Aquest certificat s’obté a través d’un centre mèdic autoritzat. A Girona hi ha el centre Servi-tràfic http://www.servitrafic.com/

 

Teoria del curs de Pilot de RPA online

El curs teòric de Pilots de drons avançat a distància, combina l’aprenentatge a distància i el treball presencial a l’aula. Per això està dividit en dues fases:

-La primera, i també la més extensa, és la formació a distància mitjançant l’accés a l’aplicació web. Està composada per les 9 assignatures oficials, dividides en vàries lliçons i nivells d’aprenentatge. La durada aproximada és de 4 setmanes.

-La segona, consta de classes presencials a les nostres instal·lacions de Salt, on es repassa el que s’ha vist en la fase de formació online, es revisen dubtes i es prepara per l’examen final oficial, que es fa un cop acabades les classes.

El curs es pot començar quan es vulgui, en qualsevol moment.

El preu del curs és de 684,60€. Inclou la formació online, consultes, formació presencial, examen final i la llicència d’accés a l’aplicació infromàtica del curs per dos mesos.

Es pot fer la inscripció emplenant el formulari corresponent.

Formació pràctica Pilot de drons

Les pràctiques del curs de Pilot d’aeronaus pilotades per control remot sempre són presencials. Tenen dues fases diferenciades:

- La primera fase és la teòrico - pràctica que consta de dues sessions de treball a classe. En acabar es realitza el corresponent examen escrit.

- La segona fase la composen les pràctiques de vol, que es fan en tres sessions a concretar amb l’interessat. Un cop finalitzada s’ha de superar la prova de vol.

Totes les pràctiques requerides per la normativa estan incloses en el curs. El programa de pràctiques d’aquest curs ja està adaptat a la nova resolució de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del 10 de juliol de 2015.

Les pràctiques es realitzen en el camp de vol de Siurana.

El preu total de totes les pràctiques de vol és és de 400,00€ més 150,00€ per l'examen final de les maniobres de vol.

Aerbrava en el facebook Aerbrava en el twitter Aerbrava instagram Aerbrava en el youtube Aerbrava tumblr Aerbrava flikr Aerbrava pinterest

¡html Vàlid! ¡CSS Vàlid!